Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1203
z dnia 2015-05-18

Osłoszenie wystawione przez:

Zwi?zek Harcerstwa Rzeczypospolitej

e-mail: janchocyk@wp.pl
telefon: 721112852


Miejsce pracy: Jezioro Kielskie, Pr?dzonka, gmina Studzienice, pow. bytowski

Termin pracy: 6-21 lipiec 2015

Proponowane wynagrodzenie: 500 z? netto

Pozostałe informacje: Szukamy ratownika na obóz harcerski! Praca ma?o m?cz?ca, grupa harcerzy liczy ok. 70 osób, a z k?pieliska b?d? korzysta? dwa razy dziennie po nieca?ej godzinie, wi?c b?dzie du?o czasu wolnego dla ratownika. Zapewniamy zakwaterowanie i pe?ne wy?ywienie. Liczymy ?e kto? zechce podj?? prac?!
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm