Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1153
z dnia 2015-03-23

Osłoszenie wystawione przez:

Urz?d Miejski w Sul?cinie

e-mail: zbikra@onet.pl
telefon: 691-420-739


Miejsce pracy: K?pielisko miejskie nad jez. Ostrowskim

Termin pracy: 1.07.2015 do 31.08.2015

Proponowane wynagrodzenie: 3000 z? brutto

Pozostałe informacje: Praca na k?pielisku miejskim w Sul?cinie woj. lubuskie nad jez. Ostrowskim dla 2 ratowników. Jeden musi mie? stopie? ratownika. 1.Praca w godz. 10-18 codziennie. 2.Nocleg bezp?atny w pokojach go?cinnych na stadionie w pokojach jednoosobowych z dost?pem do kuchni. 3.Do dyspozycji sam. osobowy i 2 rowery turystyczne. 4.Do ochrony pomost z lini? brzegow? o d?ugo?ci 60m. 5.Wy?ywienie we w?asnym zakresie(tanie dobre obiady w cenie 8 z?). 6.Do dyspozycji równie? 2 kajaki z mo?liwo?ci? wypo?yczania osob? trzecim. 7.Mo?liwo?? bezp?atnego zakwaterowania osoby towarzysz?cej. 8.Dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie -1000 z? brutto za oczyszczenie dna k?pieliska z przedmiotów ostrych i niebezpiecznych (praca na 1 dzie?). W razie pyta? dodatkowych tel. kontaktowy Zbigniew K?dziora 691-420-739 ,e-mail-zbikra@onet.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm