Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1136
z dnia 2015-01-28

Osłoszenie wystawione przez:

Ratownictwo Wodne

e-mail: tpr.oborniki@gmail.com
telefon: 794955920


Miejsce pracy: Oborniki

Termin pracy: 1.02 - 31.07.2015

Proponowane wynagrodzenie: Do uzgodnienia

Pozostałe informacje: Poszukujemy ratowników wodnych do pracy na krytej p?ywalni w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej 84. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Obowi?zki ratownika wodnego: ustawowe. Wymiar czasu pracy: do ustalenia. Wymagania: uprawnienia ratownika wodnego (zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami prawa). Zapewniamy mi?? wspó?prac?, odzie? i wod? w pracy. Osoby zainteresowane ofert? pracy proszone s? o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm